MBA INFORMATION MANAGEMENT THESIS RESEARCH PROJECT                         

Search for:

Home Newport Onderzoeksvoorstel online_survey ProcessControl Links news and progress Personal info Feedback form site index Thesis DOCUMENTS Literatuur overview Results involved Company's Press Support DSS rightchoice software Concept thesis  

Selection and decision-making criteria for a Distributed Control Systems in the process industry”.

 

5. 2 Visie, misie en strategie

 

De eerste stap in het selecteren van een DCS leverancier (voor zover het niet een openbare aanbesteding op de laagste prijs is) wordt vooral bepaald door wie de onderneming is, wat haar visie op procesautomatisering is of deze visie aansluit bij de visie en ideeën van de eindgebruiker en haar mogelijkheden om een dergelijk project te kunnen uitvoeren.

Het begrip visie is een redelijk vervuild begrip en er bestaan meerdere begrippen die min of meer hetzelfde aanduiden (missie, ondernemingsfilosofie, guiding principles, ziel, essentie) ook worden begrippen op tegengestelde wijze geïnterpreteerd. In de Engelstalige literatuur wordt ook vaak het begrip “mission statement” gebruikt.

In deze thesis wordt het begrip visie als overkoepeld begrip voor zowel het toekomst beeld als de basisfilosofie van de organisatie gebruikt. De globale verschillen tussen visie en missie zijn hierna weergegeven.

 

De visie geeft aan hoe wij de toekomst zien, de vragen die daarbij berantwoord moeten worden zijn[1]:

 De missie geeft op een bondige, heldere en systematische wijze van de onderneming weer[2]:

5.2.1 Ondernemingvisies DCS leveranciers

Hierna staan een aantal originele Engelstalige mission statements van zeven DCS leveranciers.

 

Visie ABB

“ABB is a global leader in power and automation technologies that enable utility and industry

customers to improve performance while lowering environmental impact[3]”.

 

Visie Emerson 

“Combining superior products and technology with industry-specific engineering, consulting, project management and maintenance services[4]”.

“Emerson is where technology and engineering come together to create solutions for the benefit of our customers driven, without compromise, for a world of action[5]”.

Visie Honeywell

Honeywell is committed to improving our customers' business performance through solutions that drive safety, efficiency, quality and reliability[6].

“Improve business performance with solutions that increase safety, reliability and efficiency. Honeywell solutions protect people and assets, while optimizing productivity and reducing costs[7]”.

Visie Invensys

“Becoming a high performance technology leader that delivers sustainable results, with cohesive offering in strong vertical and long cycle market[8]”.

 

Visie Metso automation

“Continuously create value by matching our inventories of process automation knowledge and experience to your business vision. We deliver results that make a positive contribution to the success of your operations[9].

Visie Siemens

“Our vision puts into practice our belief that the highest performance and highest ethical standards can drive our profitable growth while addressing stakeholders’ requirements[10]”.

Visie Yokogawa

“The Yokogawa Group will work together with its customers to create value in the fields of industrial and social systems. Thus, the Group aims to contribute toward not only preserving the global environment in the 21st century and realizing resource recycling in society, but also realizing a thriving global society. The Yokogawa Group will perform sound and profitable management to increase shareholder value[11]”.


 

5.2.2 Samenvatting visies

De visie van Honeywell is het meest gericht op de eindgebruikers, het leveren van resultaat door oplossingen met daarin verwoord de belangrijkste onderdelen, veiligheid, efficiency, kwaliteit en betrouwbaarheid en gelijktijdig kostenbesparing door het aanbieden van oplossingen. De visie van Emerson geeft meer aan op welke wijze ze dat willen bereiken namelijk door hun sterke consultancy, engineering, projectmanagement en superieure producten en technologie.

De visie van ABB en Yokogawa kijken ook naar de milieugevolgen van hun projecten dan wel de bijdrage die zij kunnen leveren om het milieu te beschermen. De visie van Yokogawa geeft aan dat zij samen willen werken met hun klanten om de resultaten te bereiken.

De visie van Siemens heeft een sterk accent op het gebied van waarde en normen en gaat daarmee maatschappelijk nog een stap verder dan ABB en Yokogawa.

De visies van Metso en Invensys zijn veel meer intern gericht. Metso legt namelijk een relatie tussen hun producten die zij op de plank hebben en die een bijdrage voor hun klanten kunnen opleveren. De visie van Invensys geeft wel aan dat zij een technologieleider willen worden en een goed resultaat willen bereiken. De vraag is alleen voor wie.


 

De verschillende visies van de DCS leveranciers zijn in onderstaande tabel geanalyseerd om de verschillende kernwoorden en dus wat de DCS leveranciers belangrijk vinden.

Tabel 22 Gebruikte begrippen in de verschillende visies van de DCS leveranciers

 

ABB

Emer

son

Honey

well

Inven

sys

Metso

Sie

mens

Yoko

gawa

Totaal

Customers

X

X

X

 

 

 

X

4

Efficiency

 

 

X

 

 

 

 

1

Engineering

 

X

 

 

 

 

 

1

Environmen-tal impact

X

 

 

 

 

 

X

2

Ethical

 

 

 

 

 

X

 

1

Improve performance

X

 

X

 

X

X

X

5

Products

 

X

 

 

 

 

 

1

Quality

 

 

X

 

 

 

 

1

Reducing Costs

 

 

X

 

 

 

 

1

Reliability

 

 

X

 

 

 

 

1

Results

 

 

 

X

 

X

 

2

Safety

 

 

X

 

 

 

 

1

Solutions

 

 

X

 

 

 

 

1

Technology

X

X

 

X

 

 

 

3

Totaal

4

4

8

2

 

1

3

 

 


 

5.2.3 Visionair en toekomstige marktfocus

 

Een onderneming is visionair als hij in staat is om alle karakteristieken van de industriële klantbehoeftes samen te voegen. De leverancier evalueert de verschillende criteria waar een goed systeem en diensten aan moeten voldoen en integreert dit in een aantrekkelijk, consistent en commercieel aantrekkelijk systeem en is in staat dit met een goed businessplan te communiceren naar de markt.

 

5.2.3.1 Visies 2010 gezien vanuit 1995

Om een indruk te krijgen van de waarde van visionaire uitspraken over wat de toekomst brengt wordt er stap terug in de tijd gemaakt. In 1995 heeft de ISA na aanleiding van haar 50 jarig bestaan de grote namen uit de process control wereld gevraagd hoe zij proces control in 2010 zien, hieronder staan enkele van deze uitspraken[12].

 

John Berra (President Fisher-Rosemount System). In 2008 werkzaam voor Emerson Proces

·        Neurale netten, fuzzy logic en kunstmatige intelligentie hebben de PID naar het Smithsonian gestuurd;

Het vak van instrumentatie engineer en procesengineer zijn dicht tegen elkaar aan gegroeid omdat de ondernemingen hebben ontdekt dat de weg naar een uitstekende concurrentiepositie wordt veroorzaakt door een excellente uitvoering van de procesbesturing.


 

Ode Stuger (Vice President Allen Bradley)

·        Het besturingssysteem werkt als een biologisch systeem en organiseert zich rond autonome units. Informatie en besturing worden uitgevoerd op de plaats van de actie en niet meer in een centraal computersysteem;

·        De sleutel tot succes is één procesvenster naar het proces, ongeacht het aantal systemen.

·        De grootste menselijke inspanning is het verzorgen van onderhoud, terwijl er steeds meer autodiagnose en zelfherstellende systemen aanwezig zijn;

·        Er komt een wereldwijde markt en wereldwijde concurrentie;

·        De concurrentiestrijd vraagt om nieuwe technologie en technologie veroorzaakt nieuwe concurrentie, om te kunnen overleven zal de onderneming geavanceerde technologie moeten inzetten.

·        De enige beperking die deze vicieuze cirkel kan doorbreken zijn de psychologische beperkingen van de mensen om met deze hyper-exponentiële groeiende technologie te kunnen omgaan, de maatschappelijke beperkingen (normen en waarden) en milieubeschermende maatregelen;

·        Ondernemingen moeten rekenen op veel meer opleidingsinspanning. Een engineer is de helft van het jaar aan het bijleren, dan wel anders gesteld als zij niets bijleren is de helft van de kennis binnen één jaar verouderd.

 

Jesse Yoder (President IDEA Network)

·        Kunstmatige intelligentie zoals expert systemen, fuzzy logic en neurale netwerken zijn standaard geworden in de meeste plants.

 

John Swaw (Consultant Process Control Solutions)

·        De DCS en de PLC zijn één systeem geworden met de capaciteiten van beide systemen.


 

Phil Huber (Sr. Vice President Wonderware)

·        De gehele gedistribueerde database is vanaf iedere plek voor virtueel iedere applicatie benaderbaar;

·        De nationale schuld van de VS zal het grootst zijn maar de dollar zal ook haar hoogste waarde hebben. De nationale schuld klopt in 2008, maar gelijktijdig heeft de dollar de laagste waarde bereikt (van 0,85 euro (1995) -> 0,64 euro( 14 maart 2008).

 

·        James Heaston (President Advanced Manufacturing research Consulting)

·        100 miljoen tot één miljard transistors op één chip geven de mogelijkheid tot geavanceerde computerbesturingen met menselijke interface technologie die ingebouwd wordt in alledaagse objecten zoals pompen, sensoren en wasmachines. In 2008 zitten we op 42 miljoen en vinden de eerste menselijke interacties plaats.

·        Wie kent nog fieldbus, Devicenet, Profibus, SDS? Met andere woorden wie vindt dit nog van belang? De technologie is robuust en goedkoop en verbindt alle strijdende marktstandaarden.

·        De PLC en DCS opvolgers zijn voor het grootste deel bedacht en ontwikkeld in de VS en de productie en implementatie vindt voor het grootste deel plaats buiten de economische grootmachten VS, Japan en Europa.

·        Software upgrades en computer- en applicatie ondersteuning vindt via het technologienetwerk plaats.
Don Clark en Jim Scarlett (Managers of long range planning Honeywell). Don Clark is nu Director Marketing bij Invensys

·        In plaats van het exporteren van procesgegevens naar inflexibele high-end systemen, zal technologie binnen de automatiseringsarchitectuur de procesgegevens converteren naar bedrijfsinformatie, zoals kostenberekening, planning en kwaliteitsrapporten. De operator kan dan deze informatie onmiddellijk gebruiken voor feedback en besturingsdoeleinden. De technologie maakt het dan mogelijk om op het laagste niveau in de organisatie besluiten te kunnen nemen;

·        Online consultatie, training en simulatie vinden plaats;

·        Spraaktechnologie wordt ingezet voor de verslaglegging;

·        Het aantal veldinstrumenten zal verdubbelen en het de hoeveelheid I/O signalen zal met een factor 5 tot 10 toenemen;

·        Er komen grote beeldschermen in de controlekamer en kleinere stations op alle plekken waar mensen samenkomen en besluiten nemen.

 

Greg McMillan (Fellow Integrated Manufacturing control Group) Monsanto

·        “Horizon” plants worden volledig automatisch bestuurd door een geavanceerd procesbesturingssysteem en vergrendelsysteem. Er is geen operator interventie nodig voor startup, shutdown en verhelpen van procesverstoringen;

·        De rol van de operator en de onderhoudstechnici is veranderd in het up-to-date houden van de besturingsmodellen en procesoptimalisaties;

·        Fieldbustechnologie geeft van de veldapparatuur diagnoseinformatie door om de procesmodellen up-to-date te houden;

·        De plants die het beste presteren zijn niet afhankelijk van de laagste kosten maar van de plek waar deze technologie het beste kan worden ondersteund.

5.2.3.1 Waarde van de visies

Als deze historische visies worden samengevat vanuit het gezichtpunt 2008 zijn de volgende waarnemingen te doen:

 

Voor een goede analyse is het dan ook belangrijk om meerdere bronnen te beluisteren om te bepalen in welke richting het op zou kunnen gaan.

Vele van de voorgaande visies bestaan nog steeds en er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen bij gekomen die nu al op beperkte schaal en in de toekomst een grote schaal een rol gaan spelen, hierbij kunnen we danken aan:

 

  5.2.4 Analyse bedrijfsvisie en strategie

 

Een bedrijfsvisie en de daaruit afgeleide strategie zijn met onderstaande criteria nader te analyseren[13]:

 

Volledigheid van de visie (Completeness of Vision)

Beoordeel hoe volledig de visie van de DCS leverancier is voor de huidige- en toekomstige industriëlemarkt en in welke mate hij bijdraagt om de toekomstige markt te vormen.

 


 

Marktkennis (Market Understanding)

Beoordeel de leverancier op zijn mogelijkheid om in de toekomst te kunnen kijken, nieuwe ideeën kan omzetten in nieuwe ondernemingsproducten- en diensten op de roadmap en deze kan omzetten tot nieuwe aanbiedingen.

Goed leiderschap is belangrijk voor de ontwikkeling van goede nieuwe producten en diensten.

 

Marketingstrategie (Marketing Strategy)

Marketingstrategie evalueert het vermogen van de DCS leverancier om de markt te beïnvloeden door zijn berichtgeving en markering campagnes. Voorbeelden zijn de Security en wireless systemen.

 

Verkoopstrategie

In welke markten wil de leverancier producten verkopen en waar bewust niet, Japanse ondernemingen willen vaak eerst een goede service organisatie opzetten voordat zij in een bepaalde markt producten gaan verkopen.

 

Aanbodstrategie (Offering Strategy)

De aanbodstrategie beoordeeld hoeveel de leverancier in onderzoek en ontwikkeling (R&D) investeert om continu innovatief te zijn om zijn marktpositie zeker te stellen en er zorg voor te dragen dat zijn producten zich in de toekomst verder blijven ontwikkelen.

Een roadmap met de toekomstige producten in de pijplijn geeft de eindgebruiker een korte termijn (1 jaar tot 3 jaar) overzicht van de te verwachten producten.

 


 

Productenpakket

Bij het productenpakket wordt gekeken hoe breed de relevante productportfolio is.

Bijvoorbeeld asset-management pakketten, beveiligingssystemen, veiligheidssystemen ESD, kleppen, motoren, opnemers – zenders, scanners en turbines. 

 

Bedrijfsmodel (Business Model)

Het bedrijfsmodel geeft inzicht in het commitment van leverancier naar de markt en geeft zicht op hun bereidheid om de juiste investeringen te doen in de DCS markt.

Onderdelen hiervan zijn:

 

Innovatief vermogen (Innovation)

Innovatie meet de leverancier zijn vermogen om nieuwe gerelateerde marktgebieden te betreden, niet alleen om zijn eigen omzet te vergroten maar ook om nieuwe markten te creëren.

 

Geografische markt (Geographical reach)

 

Geografische markt, in welke regio’s is deze DCS leverancier actief, bijvoorbeeld de regio’s: Amerika; Europa Midden Oosten en Afrika (EMEA) en Azië (APAC).

Kijk daarnaast naar de aanwezigheid van de DCS leverancier in het land waar de DCS installatie geplaatst moet worden, de omringende buurlanden en in de eigen regio.

 

Verticaal bereik (Vertical reach)

Hierbij wordt gekeken in welke specifieke markten (Chemie, Papier, Olie en Gas, Energie, Et. cetera)  de DCS leverancier actief is met producten die speciaal voor deze groep zijn ontwikkeld.

 

Herkenbaarheid (Recognition)

Bekijk onderzoekgegevens welke DCS leverancier door andere eindgebruikers als marktleiders worden beschouwd. In paragraaf 5.11 (gebruikerservaringen), geven gebruikers in het jaarlijkse onderzoeken van Controle Magazine hierover hun mening en is voor herkenbaarheid een goede indicatie.


 

 

[1] Rijn Ronand van Brockhoff Gérard C, Strategie vanuit Visie (Deventer: Kluwer, 2006), 100.

[2] Loo Hans van de. Geelhoed Jeroen. Samhoud Salem, Kus de visie wakker (Den Haag: Academic Service -SDU, 2007), 36.

[3] ABB, 2004, "Rit Liquid Filled Transformers," http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot252.nsf/VerityDisplay/C1256B3C00492DA6C1256EEC00213961/$File/1LAC000005_SDT_MDT_Brochure_en.pdf. (accessed 23 februari, 2008).

[4] Westinghousepc, 2 oktober, 2004, "Emerson’s Plantweb® Architecture With Ovation® Helps Water And Wastewater Facilities Comply With Rigorous Environmental And Financial Reporting Regulations - Press Release," http://www.westinghousepc.com/News/pr/pw-waterregs.cfm/ (accessed 23 februari, 2008).

[5]  Farr David, "Conference 2007 Emerson Global Users Exchange - User Input Key to Making Future Now Says Emerson CEO," Controlglobal.com, 10 september, 2007, http://www.putman.net/newsletter/cge_emex07/07/070910.html. (accessed 23 februari, 2008).

[6] Paper 360, 1 september, 2007, http://www.paper360.org/paper360/feature/Honeywell/ArticleStandard/Article/detail/459096/ (accessed 23 februari, 2008).

[7] Honeywell, "Home Page Honeywell Process Solutions," http://hpsweb.honeywell.com/HPSWebII/UI/Templates/Gateway.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b12F73642-936F-4687-9C65-1865DBDA32E0%7d&NRORIGINALURL=%2fCultures%2fen-US%2fdefault%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest/  (accessed 22 februari, 2008).

[8] Invensys, 2 augustus, 2007, "2007 Annual General Meeting - Invensys," http://www.invensys.com/isys/docs/agm/AGM%20Slides%20FINAL.pdf. (accessed 24 februari, 2008).

[9] Metso automation, 2005, "About Us," http://www.metsoautomation.com/ (accessed 24 februari, 2008).

[10] Siemens, 2008, "Vision: Our Aspirations For The Future," http://w1.siemens.com/en/about_us/key_information/values_vision/vision.htm. (accessed 24 februari, 2008).

[11] Yokogawa, 2008, "The Vision-21 & Action-21 Corporate Strategy," http://www.yokogawa.com/pr/Corporate/pr-corp-vision-2006-en.htm. (accessed 24 februari, 2008).

[12] John Editor Ham, "2010: A Measurement and control Odyssey," Intech (June  1995): 86-93.

[13] Fabbi, Mark. 2006"Magic Quadrant For Campus Lan (global), 2006," Gartner Ras Core Research, http://www.foundrynet.com/pdf/gartner-mq-campus-lan-2006.pdf. (accessed 31 oktober, 2007).

 

 

 

When you need specific information please send my a e-mail.

 

Willem.Hazenberg@dcsselect.eu

 

 

18-10-2009            Hit Counter

 

View Willem Hazenberg EUR ING RI's profile on LinkedIn