Personal information Willem D. Hazenberg                       

Home alarmmanagement Photosite1 Photosite2 Photosite Birds

 

 

Werkervaring

2006-Heden     Stork Industry Services         Delfzijl

Senior Process Control Consultant

         DeltaV System Manager MEB/MCA plant.

         Groepsleider (FO) van de Systemsgroep binnen Stork BU Delfzijl met vijf medewerkers.

         Senior process control consultant.

 2002-1-10-2006     Akzo Nobel                                            Delfzijl

Lead Engineer Systems

          DeltaV System Manager MEB/MCA plant.

         Lead engineer systems voor DEMCA nieuwbouw project Verantwoordelijk voor alle process control, safety, PLC en Historian Automation incl. CSU.

         Groepsleider (FO) van de nieuwe Systemsgroep binnen Akzo Nobel TSD MCS met vijf medewerkers.

         Alarmmanagement consultant.

         Testleider Methanor Distributed Control System (DCS) ombouw en precommision leader.

         Lead engineer en DCS projectleider Fase 5 MA/CC ombouw.

         Supervisor Perfab Methanor project.

         CoŲrdinatie Kalibratie, elektronica en telecom groep

         Bouw Noodstoppen project MA/CC.

         Projectleider / consultant voor  Performance service contract bij DEK taskforce samen met Honeywell.

1998 Ė 2002 De Eendracht Karton                            Appingedam

System Development Manager

         De fabriek komt in Duitse handen en mijn UK taken vervallen en er komen nieuwe Duitse taken bij zoals Strategisch IT.

         Bepalen strategisch IT beleid voor de Gruber +  Weber groep (ca. 900 medewerkers).

         Leider van de procesbeheersinggroep met vier engineers acht onderhoudstechnici.

         Verbouw van de bemande energiecentrale (10.5 MW) tot onbemande centrale.

         Invoering OptiVISION (ERP) binnen het concern. Investering ca. Fl. 6 miljoen.

         Reductie omstel verliezen Pm 10 met ca. 40% procent ~ Fl. 800,000/Jaar.

         In bedrijf nemen van een nieuwe Da Vinci proces computer voor de Pm 10. Investering ca.Fl. 3.5 miljoen.


 

 

1995 - 1998 BPB De Eendracht                                          Appingedam

System Development Manager

         Consultatie bezoeken aan onze (BPB) UK fabrieken voor optimale automatisering oplossingen aanbevelingen.

         Bouw eerste opstart programma wereldwijd dat een kartonfabriek automatisch opstart met 2 operator handelingen. Voorheen waren er vele honderden operator handelingen noodzakelijk. Resultaat tijdbesparing van ca. 40% t.o.v. oude situatie.  ~ 1 miljoen besparing.

         Het ontwikkelen van strategieŽn om de kostprijs te verlagen en de productie te verhogen.

         Diverse projecten gedaan t.b.v. centralisatie van controlekamers en reductie of afschaffing van veldoperator functies.

1993 Ė 1995            BPB De Eendracht                              Appingedam

Productie Engineer / Productieleider Pm 9

         Het optimaliseren van de productie doorzet en hierbij gebruik maken van alle organisatorische mogelijkheden en middelen die binnen en bedrijf aanwezig zijn. De productie organisatie zelf heeft ca. 90 persoonsleden

          Het invoeren van de "Honeywell - Lippke" procescomputer en hiermee het hoogste rendement (10% meer doorzet 1e soort productie) halen binnen de BPB groep (ca. 100 fabrieken) 10% meer doorzet komt overeen met ca. Fl. 5 miljoen/ jaar meer opbrengst aan verkoopbaar product  bij een investering ~ 2 miljoen

         Invoering van een grootschalig operators trainingsprogramma

         Verantwoordelijk voor het onderhoudbudget van 10 miljoen / jaar.

1990 - 1993 BPB De Eendracht                                          Appingedam

Proces Technoloog afdeling R&D

          CoŲrdinatie van de metingen en de analyse van machine proeven t.b.v. proces- en product ontwikkeling bijv.

         Dikte verliezen (schade post >= 1 miljoen / jaar) oplossen, en richtlijn opstellen die bij nieuwbouw projecten gevolgd moeten worden.

         Optimale instellingen voor retentie middelen onderzoeken.

         Keuze proces computer en optimale regelstrategieŽn bepalen. 

         Markt evaluatie voor nieuwe proces vormen en leveranciers.

         Advisering R&D manager bij de invulling van het R&D beleid.

         Opzetten en trainen SPC technieken met als doel spreiding reductie voor zowel  de Nederlandse- als de UK fabrieken.

 

1985 Ė 1990            AKZO Arami                                     Delfzijl

1e Desk operator / projecteider TDC/PPD Plant

          Eerste opstart & bouw Arami supervezel project. > 500 Miljoen guldens.

         Training geven aan 2e operators en 1e operators tot desk operator TDC.

         Veiligheidscontact persoon voor ARBO wet.

         Lid TDC proces optimalisatie groep.

         Projectleider verwijdering chemisch afval.

         Projectleider stikstof en lucht reductie.

         Projectleider portofoons.

         Bouwbegeleider en bouwinspectie corrosie ombouw 30 miljoen.

1980 - 1984       AKZO Zout Chemie                               Delfzijl

3e tot 1 e operator CKB / MACC plant

          Werkzaam geweest bij de Organisch chemische bedrijven als operator bij chloroform- methyleen- chlorinechloride- en methylamine fabriek. Veldwerk, en controlekamers bediening beide fabrieken.

         Uitgebreide chloor kennis.

         Lid eerste calamiteiten aanvalscommando.

1979 - 1980       AKZO Zout Chemie                               Delfzijl

Leerling operator Metanor Chemie

         Werkzaam geweest op de demi installatie. Werken aan de interne takenboeken voor de opleiding.


 

Nevenfuncties

 

2006-heden

Lid ondernemingsraad Stork Industrie Services Noord Oost

         Voorzitter financiŽle commissie

         Lid begeleidingscommissie Stork  - Akzo Nobel

2005-2006

Lid ondernemingsraad Akzo Nobel Delfzijl

         Vice voorzitter financiŽle sociale aangelegenheden (FSA) commissie

         Lid ORBA functiewaarderingscommissie

         Lid OR regiocommissie Eemsmond

         Voorzitter financieel economische commissie verkoop TSD

2004-2005

Chairman Honeywell Steering committee European, Middle East & Africa

2004-2005

Voorzitter en oprichter Akzo Nobel Honeywell Process control gebruikersgroep.

Okt. 2003 - jan. 2006          

Gedelegeerde namens de  Europese, Midden Oosten  & Afrikaanse Chemische industrie in het Honeywell Global User Input Subcommitee (UIS)

2005

Chairman of  the Honeywell European, Middle East & Africa Usergroup Conference, Extreme performance Through Process Information in Praag met 450 klanten uit 38 landen.

2003-2004

Vice Chairman Honeywell Steering committee European, Middle East & Africa

2002 Ė Heden Honeywell Steering committee European, Middle            east & Africa.                                                  Brussel / Nice/Praag

 

Gedelegeerde / Session Chairman voor de Chemische industrie

      1996 - 2002            Honeywell Steering committee European, Middle East & Africa.                                                                                                                         Brussel / Nice

Gedelegeerde / Session Chairman voor de Papier industrie 

         Het organiseren van de jaarlijkse "Usergroup" conferentie met de uitvoerende staf. Enkele van de congresgegevens: $ 1.5 miljoen kosten, ca. 530 deelnemers uit 45 landen. Het comitť bestaat uit maximaal 15 leden die   de gebruikers vertegenwoordigen uit het gebied van de gebruikersgroep (EU). De groep heeft 8000 leden en met de omzet aan hardware, software en diensten  is een bedrag van ca. $ 600-700 miljoen gemoeid binnen het bovenstaande gebied.

1997 Ė 2005 Honeywell European, Middle east & Africa Distributed control system Management workgroup. Te  Brussels / Barcelona / Nice / Maastricht

Core member Distributed control system Management workgroup

         Het bespreken van zorgen / bedenkingen t.a.v. wijzigingsvoorstellen die een impact hebben op grote groepen klanten betreffende onderhoud, after sales activiteiten of support activiteiten die actueel spelen of binnen enkele jaren ingevoerd zullen worden. Deze groep heeft 9 leden uit 6 landen en komt 5 maal per jaar bijeen. Doel is o.a. om nieuwe serviceachtige producten te definiŽren.

1997 - 2005 Honeywell European, Middle east & Africa Operator interfaces / Alarm management workgroup, Brussels / Barcelona / Nice / Maastricht

Core member Operator interfaces / Alarmmanagement workgroup

                     Het vaststellen van een Europese richtlijn op het gebied van alarmmanagement die door de grote internationale industrieŽn worden gedragen. Dit in nauwe samenwerking met andere groepen in de wereld zoals de Abnormal Situation Management groep in de VS. De eerste documenten zijn in 1998 en 1999 gepubliceerd. De groep heeft tussen de 5- 20 leden.

1996 - feb. 2002       

Gedelegeerde namens de  Europese, Midden Oosten  & Afrikaanse (EMEA) papierindustrie in het  Honeywell Global User Input Subcommittee (UIS)

                     Deze groep bestaat uit 25 leden (8 Europa, 15 USA, 1 AziŽ,  1 AustraliŽ) uit 6 marktsegmenten (olie, chemie, consument producten, pulp & papier en energie). Het doel van deze groep is het bepalen van de prioriteiten van wijzigingen aan het "hoofd" systeem op basis van door gebruikers voorgestelde software uitbreidingen. Ieder lid stuurt enkele ontwikkelaars in Phoenix en in India aan als "focusgroup leader". De groep komt 3 maal per jaar bijeen te Phoenix USA op het Honeywell IndustriŽle control hoofdkantoor. Dit is het meest machtige klantenorgaan binnen Honeywell. Daarnaast wordt deze groep input gevraagd voor strategische onderwerpen. Zowel van Honeywell als van Microsoft zijde.

1999 - 2002 Honeywell Executive OptiVISION Steering committee member for European, Middle east , Africa & Asia

Honeywell Executive OptiVision Steering committee. Cincinnati, Nice

 

                     Het functioneren als overleg orgaan voor de HI - SPEC Vice President en het functioneren als voorzitter van de 1e Europese Optivision Usergoep conferentie in Nice (okt. 2000). Het comitť bestaat uit 3 leden (Honeywell VP): een lid voor Noord en Zuid Amerika en een voor Europa, Midden Oosten, Afrika en AziŽ.

1998 - 2000 Voorzitten Vereniging Nederlands Papier  (VNP) betreffende het  jaar 2000 probleem.

Voorzitten Vereniging Nederlands Papier jaar 2000 probleem

                      Het inventariseren en het opstellen van een beleidsplan om de Nederlandse papierindustrie en hun eigen energie centrales zo probleemloos mogelijk het jaar 2000 in te krijgen. Deze groep kwam over een periode van 1,5 jaar om de 4 tot 6 weken op een van de Nederlandse fabrieken bijeen.

1989 - 1990 Docent chemische technologie Streekschool Groningen.                             

Docent chemische-technologie, materialen en veiligheid

                      In verband met ziekte in het onderwijs van de bestaande leerkrachten ben ik namens AKZO, die veel leerlingen op deze school had, gedetacheerd als docent Chemische technologie, materialen en veiligheid voor ca. 3 maanden. Ik heb hier Vapro A & B cursussen gegeven en hiermee de school gelegenheid gegeven om een lange termijn oplossing te vinden.

 1992 - 2002 Examinator Hanze hogeschool Groningen

Examinator diverse HTS opleidingen

          1992-2002 Examinator Chemische technologie

         1998-2002 Examinator Algemene operationele technologie

         1999-2002 Examinator Elektronische informatica.

         1997 lid beroepveld commissie Chemische technologie.

 

 

 

Publicaties/

Presentaties/

Openbaar

 

 

 

         2004 DCS Projectmanagement                                             Nice

         2003 Alarmmanagement for Emerson usergroup                Zeist

         2003 Alarmmanagement from a business view                   Nice

         2002 Performance based service contracts                         Nice

         2001 Automatic start-up Papiermachines voor ISA             Utrecht

         2000 Total mill integration Gruber + Weber International,   Nice

         1999 Alarmmanagement                                                        Maastricht

         1998 Operator Certification,                                                   Barcelona

         1997 Automatic start-up Papiermachines                            Barcelona

         1995 Knowledge based systems for papiermachine diagnostics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-09-2007            Hit Counter