Motivatie van de opdracht

De onderzoeker is al meer dan 10 jaar betrokken (direct of indirect) bij aanschaf process control systemen. Toch blijkt iedere keer weer opnieuw dat er niet echt een eenduidige lijn zit in de processen tot aankoop. Daarnaast heeft de onderzoeker projecten gezien waarbij de uitgangspunten niet neutraal waren geschreven en eigenlijk maar door één leverancier kon worden geleverd dan wel dat leveranciers soms op oneigenlijke gronden werd afgewezen. Daarnaast heeft de onderzoeker de perceptie dat er een verschil zit tussen de beleving van de leveranciers en eindgebruikers over de belangrijkste criteria.

Dit gehele proces is mij zo gaan fascineren dat ik het daarom als mijn afstudeeropdracht heb gekozen. Niet alleen specifiek voor zijn eigen bedrijf maar ook ten goede wil laten komen aan anderen die betrokken zijn bij dit onderzoeksproject.