MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/107290CB/Informatieverzamelingenfeedback.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Informatie verzameling en feedback

Informatie verzameling en feedback=

Hierna wordt beschrev= en welke manieren van informatie verzameling plaats vindt kwalitatief, kwantitatief,= wie en waarom de gesprekspartners zijn en hoe de terugkoppeling van de resultat= en plaats vindt?

 <= /span>

Informatie verzameling en gesprekspartners

 <= /span>

In de eerste fase zal= bepaald moeten worden welke DCS leveranciers meegenomen worden in dit onderzoek, dit hangt af van ondermeer:

·         Hun positie= in de wereldwijde DCS markt;

·         De DCS leveranciers waar Akzo Nobel een overkoepelende inkoop overeenkomst mee hee= ft;

·         De bereidhe= id van deze leveranciers om aan het onderzoek deel te nemen;

·         De bereidhe= id van klanten van deze leveranciers om aan het onderzoek deel te nemen.

 

Voor de literatuurstu= die wordt contact gezocht met organisaties die zich met procesbesturing bezighouden.

Dit zijn onder andere= de leveranciers zoals:

·         ABB;

·         Emerson;

·         Honeywell;<= o:p>

·         Invensys;

·         Metso;=

·         RTP Corpora= tion;

·         Siemens;

·         Yokogawa.

 

De leveranciers kunne= n helpen bij adressen van eindgebruikers, bezitten markt onderzoeksmateriaal en hebb= en hun eigen inzichten in de selectie criteria van uit hun perspectief.

 

De gebruikers – beslissers in de aanschaf van een DCS systeem (zie bijlage F);

 

Onderzoeksbureaus zoa= ls:

·      =    ARC Advisory Group;

·      =    Fadum Reports;

·      =    Forrester research;

·         Frost & Sullivan;

·      =    Gartner Reports;

·      =      Venture development Corporation VDC.

Bestudering van hun onderzoeken, voor zover we hier toegang tot kunnen krijgen, hehoort ook tot= het onderzoek. Deel kan mogelijk via leveranciers worden ingezien.

 

·         Branchegroepen zoals:

·         FHI Federatie van Technologiebranches sectie I= ndustrial Automatisering; &n= bsp; 

·         International Instrument User Associations WIB;

·         ISA The Instrumentation, Systems and Automation Society Netherlands Section;

·         Normenarbeitsgemeinsch= aft für Meß- und Regeltechnik in der Chemischen Industrie (Namur);

·         Stichting PAVO;

·         Technical Association for the worldwide Pulp, Paper, and converting Industry TAPPI;

·         Vereniging Holland elektronica.

·         BIRA-IBRA Belgisch Instituut voor Regeltechniek en Automatisering, werkgroep procesbesturingssystemen (WPBS);

·         Via Kema naar Nederlandse energiemarkt.

 

System integrators; (= voor zover mogelijk) zoals:

·         IAP Industr= ial Automation Partners;

·         Imtech Turn= kiek (Oscar de Vries);

·      =    Procos Engineers & Consultants;

·      =    Stork PMC - Koster.

·      =    Platform Industrial System Integrators, http://www.fhi.nl/fhi/leden/= index.php?idx=3D&typeov=3Disi=

 

De System integrators= helpen klanten bij het maken van hun systeemkeuze en hebben een betere (minder gebiasde) mening over bepaalde systemen.

 

Ingenieursbureaus – EPC Contractors zoals: (mogelijk ook System integrator)<= /span>

 • ABB Lummus;<= /o:p>
 • Auxilium;
 • Bureau Wierenga. / Actemium
 • Burgers Ergon;
 • Controlec Constru= ction;
 • Croon;=
 • Fluor Daniel;
 • GTI;
 • Jacobs
 • JGC Dordse Engine= ering
 • Kvaerner;
 • Mourik Services;<= o:p>
 • Pro-AT;
 • Tebodin;
 • Technip;
 • Vagiri;
 • Vicoma.

 

Vakbladen zoals:

 • Automatie;
 • Control & automation;
 • Control and Instumentation Europe;
 • Hydrocarbon Proce= ssing;
 • Intech;
 • Processcontrol.

 

De literatuurstudie zal vooral kwalitatief gericht zijn.

 

Het Internet zal ook e= en belangrijke rol spelen in het vergaren van informatie.

De volgende activiteit= en zullen worden uitgevoerd:

·         Gebruik maken van Google alert “premium service” voor e= en periode van zes maanden, http://www= .googlealert.com. Deze betaaldienst geeft de mogelijkheid om automatisch dagelijks op internet te zoeken naar specifieke zoekwoorden die van toepassing kunnen zijn voor dit onderzoek.

·         Het opzetten van een interactieve website zoals www.dcsselect.eu. Op deze website kom= t de vragenlijst voor het onderzoek te staan. Daarnaast kunnen onderzoek resulta= ten en links naar partijen onderdeel uitmaken van deze website.

·         Het onderzoeken of ikzelf de enquête op een website ontwerp, = dan wel gebruik maak van één van de ve= le online diensten waar studenten gebruik van kunnen maken om de enquêteformulieren te ontwerpen.

·         http= ://www.marketingprofs.com (als vraagbaak) voor marketing vragen van studenten;<= o:p>

·         Het gebruik maken van forums op het Internet;

·         Het vinden van meer process control gebruikers op het internet.

 

De enquête zal z= owel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens opleveren. De mate van het kwalitat= ief onderzoek wordt natuurlijk beïnvloed door de hoeveelheid deelnemers aa= n de enquête.