Hoofddoelstellingen en persoonlijke leerdoelen

 

Doelstelling

 

De doelstelling is het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek naar de selectiecriteria en de betrokken functionarissen voor de aanschaf van een Distributed Control Systeem (DCS) in de procesindustrie. Om met deze inzichten een investering selectiemodel op te stellen en het doen van aanbevelingen zodat de doorlooptijd van toekomstig besluitvormingsproces voor DCS investering sneller afgerond wordt en de besluitvorming transparanter is. De snellere besluitvorming zal leiden tot lagere kosten bij de leveranciers als ook binnen de organisatie, daarnaast zullen de projecten eerder kunnen starten en zal de resultaten van de businesscase eerder gehaald worden. Door het model zijn de leveranciers beter in staat om hun marketing- en sales activiteiten beter op de wensen van hun klanten te kunnen aansluiten.

 

Door ….

 

De bestudering van doelgerichte theorie, uitvoeren van een literatuurstudie, het analyseren van afgeronde Distributed Control Systeem selectieprocessen (case studie), het interviewen van betrokken medewerkers in het selectieproces bij verschillende grote bedrijven zoals Akzo Nobel, Exxon Mobil, DSM, Shell, Chevron en anderen, het houden van een enquête onder een groep eindgebruikers, het spreken met de accountmanagers en marketingmanagers van de gekozen Distributed Control Systeem leveranciers die worden betrokken bij dit onderzoek wordt de onderzoeksoptiek gevormd.

 

Persoonlijke doelen

 

Door het uitvoeren van dit onderzoek wil de onderzoeker meer te weten komen over de achterliggende mechanismen voor de selectie van een Process Control Systeem. Daar de onderzoeker werkt voor de centrale technische dienst van Akzo Nobel en in de nabije toekomst waarschijnlijk voor een groot internationaal opererend onderhoudsbedrijf en systeemintegrator vergroot ik hiermee mijn kennis om als processcontrol consultant en projectmanager te kunnen werken. Doordat dit een vrij onontgonnen gebied is weet ik dat er vanuit de leverancierswereld ook veel belangstelling is voor dit onderzoek en kan dit onderzoek in de toekomst leiden tot een aanvullend promotieonderzoek.