Het projectkader

Voor de besturing van de chemische processen worden er in de chemische industrie Process Control Systemen (DCS) toegepast. Deze systemen zijn het hart en het zenuwstelsel binnen deze fabrieken. De keuze voor een DCS is voor een onderneming van strategisch belang. Er worden zeer hoge eisen aan de beschikbaarheid van een DCS gesteld en als de onderneming een keuze heeft gemaakt zit zij daar langdurig aan vast.

Het vervangen van een DCS is een erg kostbare aangelegenheid, onder andere door, het ontstaan van productiederving tijdens de ombouw operatie.

De servicekosten van een DCS zullen tijdens de levensduur een veelvoud bedragen van de initiële investering.

 

De procesindustrie besteedt bij de top 50 leveranciers in de wereld voor circa 45.8 miljard dollar per jaar (lit.4) aan control systemen. De procesbesturingssystemen (DCS) zijn de meest kostbare objecten bij deze systemen.

Bij Akzo Nobel worden circa 7-10 systemen wereldwijd per jaar gekocht. De kosten van deze investeringen bedragen vaak meer dan 1 miljoen euro per systeem en het selectieproces varieert meestal van 12 tot 24 maanden.

Bij grote DCS projecten komen investeringen voor van meer dan 45 miljoen euro.

De totale kosten die met de selectie van één investering gemoeid zijn bedragen vaak meer dan 100.000 euro per systeem. Om een order te kunnen verwerven zijn de marketing- en verkoopkosten bij de leverancier meestal meer dan 50.000 euro.

Lokale medewerkers van de vestigingen worden vaak betrokken bij de keuze voor een systeem. Doordat deze investering maar eens in de 10 tot 15 jaar plaatsvindt, ontbreekt het hun aan methoden en ervaring om dit soort beslissingen goed en snel te kunnen nemen.

Het gevolg is dan ook dat de keuze voor een bepaald systeem op dit moment niet altijd eenduidig is, daar de relatie tussen een businesscase, de gekozen oplossing en het selectieproces niet altijd aanwezig is.

Dit onderzoek moet er toe bijdragen dat we op een meer eenduidige manier tot de keuze van een DCS systeem komen en dat de besluitvorming transparanter en navolgbaar wordt.