MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/A37D22B0/Conceptueelontwerp.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Conceptueel ontwerp

Conceptueel ontwerp

 

Oriëntat= iefase (a)

 

In de oriëntatie= fase worden de belangrijkste bronnen opgezocht en bestudeerd. Op basis van deze bronnen wordt duidelijk welke processen, variabelen en functionarissen een = rol kunnen spelen bij DCS selectie processen.

 

Confrontatief= ase (b)

 

Op basis van deze ken= nis wordt er een enquête opgezet en zullen er vragenlijsten voor intervie= ws worden opgesteld.

I= n de confrontatiefase zullen deze vragenlijsten worden gehanteerd en zullen interviews plaatsvinden bij de verschillende groepen zoals leveranciers, belangengroepen, eindgebruikers en system integrators en geconfronteerd wor= den met de analyse onderwerpen en het conceptontwerp.

Daarnaast wordt het m= ateriaal uit de casestudies en ERP, CRM en ERP literatuur vergeleken met de analyse onderwerpen en het conceptontwerp.

 

Analysefase (= c)

 

Tijdens deze fase zul= len de resultaten van de confrontaties geanalyseerd worden.

 

Consolidatief= ase (d)

 

In de consolidatiefas= e worden de verschillende analyse resultaten met elkaar vergeleken en samengevat in = een concept van voorlopige bevindingen, conclusies en aanbevelingen.=

 

Reviewfase (e= )

 

In de reviewfase zull= en de resultaten door een externe deskundige worden beoordeeld en zullen de voorlopige resultaten op een procesbesturingscongres worden gepresenteerd.<= o:p>

De opmerkingen die ui= t deze twee bronnen komt zal worden gebruikt om het eindrapport samen te stellen.<= o:p>

 

Eindrapportfa= se (f)

 

Als eindproduct zal e= r een model worden opgesteld dat zowel de leveranciers als gebruikers kan helpen = om DCS investeringsprojecten sneller en transparanter te kunnen uitvoeren. Daa= rna zullen de conclusies en daarbij horende aanbevelingen worden gepresenteerd.=