MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/D15EC90B/Centralevragenbijditonderzoek.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Centrale vragen bij dit onderzoek

Centrale vragen bij dit onderzoek<= /a>

1)&n= bsp;    Wat is de businesscase voor een nieuw DCS systeem?

2)&n= bsp;    Welke selec= tiecriteria zijn relevant in de verschillende fasen voor de inventarisatie, analyse en beoordeling voor de aanschaf van een DCS systeem?

3)&n= bsp;    Wie zijn de belangrijkste beslissers?

4)&n= bsp;    Is er een verschil tussen nieuwbouw- en migratie projecten?

5)&n= bsp;    Is er een v= erschil tussen de denkbeelden van DCS leveranciers en gebruikers met betrekking tot deze criteria?

 

Deelvragen bij vraag 1: “Wat is de businesscase voor een nieuw DCS systeem?”

 1. Wat is de re= den van deze investering, migratie, vervanging, uitbreiding of nieuwbouw?<= o:p>
 2. Wat zijn gev= olgen voor de systeemkeuze?
 3. Wat is een p= rocess control systeem?

 

Deelvragen bij vraag 2: “Welke selectiecriteria zijn relevant in de verschillende fasen voor de inventarisatie, analyse en beoordeling voor de aanschaf van een DCS systeem= ?

 1. Welke fasen kennen we binnen een selectiepr= oces?
 2. Welke theoretische beslissingsmodellen zijn= er?
 3. Welke theoretische beslissingsmodellen word= en toegepast?
 4. Welke processtappen zien we bij de aanschaf= van een DCS systeem?
 5. Hoe definiëren we de hoofdgroepen; zoa= ls Technologie, Visie, Functionaliteit, Service en Ondersteuning, Kosten, Levensvatbaarheid, Gebruikerservaring, et cetera?
 6. Welke modellen worden toegepast en welke zi= jn aanwezig, wat zijn belangrijke criteria?
 7. Welke relatie willen de kopende bedrijven m= et hun DCS leveranciers?
  1. Product superiority?<= /span>
  2. Custo= mer intimacy?
  3. Opera= tion efficiency?

Deelvragen bij vraag = 3:&nb= sp; “Wie = zijn de belangrijkste beslissers?

 1. Hoe wordt bepaald wie nodig is voor de sele= ctie van een DCS systeem?
 2. Welke personeelsfunctionarissen zijn betrok= ken bij de aanschaf van een DCS?
 3. Welke DCS leverancier kent de betrokkene in= het bedrijf die betrokken is bij de aanschaf van een nieuw systeem?
 4. In welke fase van het project zijn deze functionarissen erbij betrokken?
 5. Wat is de invloed van deze functionarissen = op het besluit?
 6. Op welke onderdelen letten deze mensen en w= elke prioriteit kennen zij toe aan de verschillende onderdelen?<= /span>
 7. Wie bepaalt welke DCS leverancier op de big= list komt voor verdere evaluatie?
 8. Wie bepaalt welke DCS leverancier op de sho= rtlist komt voor verdere evaluatie?
 9. Wie bepaalt welke DCS leverancier de opdrac= ht krijgt?

Deelvragen bij vraag 4: “Is er een vers= chil tussen nieuwbouw- en migratie projecten?”

A.&n= bsp;     Welke invlo= ed heeft de doorlooptijd (uitwisselfase) bij de keuze voor een leverancier?

B.&n= bsp;     Is migratie voordeliger dan totale vervanging?