MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/0ECBA194/Betrouwbaarheidenvaliditeit.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Betrouwbaarheid en validiteit

Betrouwbaarheid en validiteit

 

Betrouwbaar wil zegge= n dat de onderzoeksresultaten zo min mogelijk van toeval afhankelijk zijn. Voor dit onderzoek zullen bestaande gegevens worden gebruikt. Voor een deel zullen de gegevens afkomstig zijn uit de literatuur en voor een ander deel uit vastgelegde feiten ten aanzien van uitgevoerde selectie processen. Daarmee = zijn vooroordelen of ander onwenselijk gedrag niet mogelijk.

 

Validiteit wil zeggen= dat je meet wat je beoogt te meten. Voor het onderzoek zal gebruik gemaakt worden = van triangulatie (de gegevens zullen op verschillende manieren verzameld worden= ). Voor wat betreft de selectie van criteria voor de aanschaf van een DCS syst= eem zal er sprake zijn van een literatuurstudie, case studie, enquête en zullen er deskundigen geraadpleegd worden en zal er benchmarking toegepast worden binnen en buiten de branche.